EIO Eltest

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer som kan leda till allvarliga skador. Känner du på dig att elinstallationen i din bostad egentligen passerat bäst-föredatum?

Hur elsäkert är ditt hem?
Är du alldeles säker på att din familj, släkt och vänner inte riskerar att få ström genom kroppen på grund av exempelvis en sprucken gummiisolering på en sladd eller att skadedjur har förstört kablar, kopplingar är felaktigt utförda och att jordade uttag saknas? Har du installerat exempelvis inbrottslarm, infravärme på uteplatsen, automatisk utebelysning eller tidur för motorvärmare? Men inte dimensionerat elanläggningen därefter?

EIO Eltest gör livet tryggare!
Det luriga med elinstallationer är att du oftast inte kan se riskerna med blotta ögat. Eftersom du själv som ägare är ansvarig för elanläggningen i din bostad, bör du låta en elinstallatör göra en EIO Eltest. Testet är en grundlig besiktning.

Elinstallatören testar centralen och säkringar, kollar uttag och kablar, gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. Den tar pulsen på elanläggningen och ger besked om dess säkerhet, komfort, ekonomi och tekniska standard.
I din hand får du ett utförligt protokoll. Du ser om elanläggningen har fullgod säkerhet eller om fel behöver rättas till, antingen för att anläggningen ska uppfylla gällande föreskrifter eller för att öka komforten. Visar testet att din elanläggning inte är säker eller att den kan bli bättre, kan elinstallatören lämna kostnadsförslag på åtgärderna.

Låt elinstallatören gå husesyn!
Passa på att fråga elinstallatören om tips för säkrare el. Vill du vara riktigt på säkra sidan låter du installatören gå igenom din bostads elinstallationer och åtgärda det som kan behövas, till exempel att montera petskyddade uttag och installera jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare anses förhindra nio elolyckor av tio.