Övervakningssystem (CCTV)

Vi på El-Teknik installerar och kundanpassar ditt övervakningssystem utifrån de behov du vill fylla. Ett effektivt övervakningssystem hjälper dig att minska skadegörelse och kostnader och kan förhindra planerade brott, stölder mm. Det ger dig en ökad trygghet och säkerhet.

En kameraövervakad plats upplevs alltid som en säkrare och tryggare plats för både personal och besökare.