Teknikområden EL-TEKNIK

El-teknik´s tjänster är i dag:

* Elinstallationer, kraft & belysning

* Larm-, passage- och säkerhetsanläggningar

* Brand- och utrymningslarm

* KNX-installation och programmering

* Övrig fastighetsautomation

* Projektering, försäljning och installation av laddstolpar och laddstationer för elbilsladdning

* Projektering, försäljning och installation av solenergianläggningar

* Dokumentation och installation av datanät

* Försäljning och installation av telekommunikationslösningar

* Projektering, försäljning och installation av audio-/videolösningar för butiker, kontor, konferens och bostad

Våra uppdragsgivare / vår verksamhet finns inom både industri, offentlig förvaltning och privat sektor där vi också arbetar med olika typer av serviceuppdrag privatpersoner. El-teknik är ett av Gävles största privatägda elinstallationsbolag och har tillsammans med övriga koncernföretag över 50 st anställda.

Sammantaget har El-teknik mycket goda resurser att projektera, utveckla och driva servicearbeten i projektform med stöd av effektiva administrativa system, styrande kvalitets-, miljö- och arbetsmiljödokument, projekt- och objektsanpassade checklistor och en målinriktad och effektiv organisation.