Certifierad Anläggarfirma Brandlarm

Vi på Bravida Gävle El & Säkerhet (fd EL-TEKNIK) är sedan hösten 2009 Certifierad Anläggarfirma Brandlarm enligt Svenska Brandskyddsföreningens SBF-standard. Detta innebär att vårt kvalitets- och ledningssystem omfattar rutiner för att säkerställa att lagar, krav, förordningar uppfylls och att installerade anläggningar håller en hög standard. Vi ingår sedan 2019 i Bravida Sverige AB.

Kvalitets- & Miljöcertifiering enl ISO-standard

Vi på Bravida Gävle El & Säkerhet (fd EL-TEKNIK) är sedan 2007/2008 kvalitets- och miljöcertifierade i enlighet med kraven inom SS-EN ISO 9001:2015 avseende Kvalitet och SS-EN ISO 14001:2015 avseende Miljö. Vårt kvalitets- och miljöledningssystem omfattar försäljning, projektering, installation och service av el- och teletekniska anläggningar. Vi ingår sedan 2019 i Bravida Sverige AB.

BRAVIDA Arbetsmiljö - ingen medarbetare ska drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa på grund av arbetet!

Våra medarbetare skall trivas med sitt arbete och komma välmående och friska till nästa arbetsdag!

Vi skall ha en positiv och säkerhetsmedveten företagskultur genom tydligt kledarskap och personligt ansvar, med tydliga mål, uppföljning och återkoppling, där goda resultat prioriteras och uppmärksammas.

Samtliga medarbetare ska ha den kompetens och de rsurser som krävs för en hälsofrämjande och skadeförebyggande arbetsmiljö anpassad till en teknisk entreprenörs skiftande arbetsplatser.

Alla individer oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.

BRAVIDA Kvalitet - vår målsättning är att skapa mervärde för kunden!

Vi har en klar och tydlig ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet där samtliga medarbetare tar ansvar och bidrar med sin kompetens.

Vi skall ha en hög leveranssäkerhet och ett starkt förtroende hos våra kunder och på marknaden.

Vi skapar mervärde och överträffar gärna våra kunders förväntningar!

BRAVIDA Miljö - vi är med och bygger ett hållbart samhälle!

Våra medarbetare är medvetna om och bidra till att minska företagets och kundernas miljöbelastning.

Genom kontinuerlig kunskapsutveckling har vi möjlighet att erbjuda installationslösningar och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK