EIO Eltest - för privatpersoner

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer som kan leda till allvarliga skador. Känner du på dig att elinstallationen i din bostad egentligen passerat bäst-föredatum med t.ex spruckna gummiisoleringar på en sladd eller att skadedjur har förstört kablar, kopplingar är felaktigt utförda eller att jordade uttag saknas? Har du eller funderar du på att installera en laddstation för elbilsladdning, infravärme på uteplatsen, tidur för motorvärmare eller liknande men inte dimensionerat elanläggningen därefter?

EIO Eltest gör livet tryggare!
Det luriga med elinstallationer är att du oftast inte kan se riskerna med blotta ögat. Eftersom du själv som ägare är ansvarig för elanläggningen i din bostad, bör du låta en elinstallatör göra en EIO Eltest. Testet är en grundlig besiktning.

Elinstallatören testar centralen och säkringar, kollar uttag och kablar, gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. Den tar pulsen på elanläggningen och ger besked om dess säkerhet, komfort, ekonomi och tekniska standard. I din hand får du ett utförligt protokoll. Du ser om elanläggningen har fullgod säkerhet eller om fel behöver rättas till, antingen för att anläggningen ska uppfylla gällande föreskrifter eller för att öka komforten. Visar testet att din elanläggning inte är säker eller att den kan bli bättre, kan elinstallatören lämna kostnadsförslag på åtgärderna.

Låt elinstallatören gå husesyn!
Passa på att fråga elinstallatören om tips för säkrare el. Vill du vara riktigt på säkra sidan låter du installatören gå igenom din bostads elinstallationer och åtgärda det som kan behövas, till exempel att montera petskyddade uttag och installera jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare anses förhindra nio elolyckor av tio.

EIO Elkontroll - för företag

Genom att teckna ett serviceavtal, EIO Elkontroll, med en lokal EIO-installatör får du professionell hjälp att leva upp till ditt ansvar. En överenskommelse om regelbunden service resulterar dessutom i kortare stillestånd, säkrare drift och lägre totalkostnad. Det är alltså även ekonomiska fördelar med att utnyttja EIO Elkontroll.

Ditt avtal innehåller följande i en omfattning som du själv bestämmer:

Statuskontroll av elanläggningen - där vi söker efter fel som kan orsaka skada på personer och egendom.

  1. Periodisk kontroll - där vi kontrollerar att anläggningen fortsätter att uppfylla kraven för god elsäkerhetsteknisk praxis. Fortlöpande kontroll - där vi eller din egen personal besiktigar installationerna regelbundet och anmäler eventuella brister för åtgärd.

Serviceavtalet baseras på dina verkliga behov och innebär att du har någon som kan elanläggningen både utan och innan. Förebyggande arbeten leder till färre fel och avbrott i driften och även till mindre irritation och utgifter för akuta utryckningar.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK