Elsäkerhet

Elsäkerhet handlar om att se till att vägguttag, strömbrytare och andra elapparater är rätt inkopplade och att kablar är rätt lagda. Att den elektriska installationen i stort sett är behäftad med god elsäkerhet innebär att man ska känna sig tillräckligt säker från att slippa elstötar och bränder. Elsäkerhet innebär också att man vet hur man ska gå tillväga när en elektrisk installation eller apparat har gått sönder.

Vem är ansvarig för elsäkerheten?

Som innehavare är du ansvarig för elanläggningen,även om du själv saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere. Med ”innehavare” menas en person som, genom t ex arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp, disponerar över en egendom. Innehavaren är enligt ellagsstiftningen skyldig att se till att anläggningen är så utförd och hålls i ett sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom. För att klara sin uppgift skall innehavaren utöva tillsyn av anläggningen fortlöpande.

Vänd dig till oss på Bravida Gävle El & Säkerhet så hjälper vi dig med tillsyn, reparation och underhåll. Du kan också välja att teckna serviceavtal med oss där vi kan ta serviceansvar för anläggningen utifrån den omfattning du själv bestämmer.

Att köpa en fastighet!

Som köpare av en fastighet är det viktigt att undersöka i vilket skick elinstallationerna är. Det kan alltid finnas "dolda fel" och det är därför bättre att göra en besiktning i form av ett EIO Eltest innan köpet för att slippa ev. fördyrade utlägg. Du kan även teckna ett löpande serviceavtal, EIO Elkontroll, där du som innehavare väljer omfattning efter dina och anläggningens behov för att göra din fastighet så säker som möjligt.

Tänk på att felaktig montering medför livsfara och brandfara!

Varje år sker olyckor och bränder orsakade av felkopplade eller dåligt underhållna ledningar och apparater.

Anlita alltid behörig elinstallatör!

Gör inga elarbeten själv, även om du tror du kan, om det blir fel kan detta leda till elolycka eller brand. Tänk på att obehörigt elinstallationsarbete är eller kan vara straffbart!

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK